top of page

Har du lyst til å jobbe tett på rettssakene og bidra til å løse vårt samfunnsoppdrag?

Oppdatert: 6. mar.

Om oss

Agder tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol med rettssteder i Arendal, Kristiansand og Farsund. Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg nestleder, avdelingsdirektør og seksjonssjef. Agder tingrett har en samlet bemanning på 63,6 årsverk.


Farsund rettssted har 7 ansatte, herav 2 embetsdommere, 1 dommerfullmektig og 4 saksbehandlere personell.


Vi legger vekt på høy kvalitet i vårt arbeid, samt effektivitet og service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Om stillingen

Vi søker en dyktig og engasjert saksbehandler til fast stilling 60%, med tiltredelse etter avtale (evt. 1. juni 2024). I forbindelse med ulike vikarbehov vil det i tillegg være god mulighet for å utvide stillingen med opptil 40% vikariat.  


Arbeidsstedet vil være Farsund tinghus, men ved behov må det påregnes enkelte kurs- og arbeidsdager ved de øvrige rettsstedene. I så fall dekkes reise etter gjeldende regler.  


Du vil få ansvar for saksportefølje innenfor fagene straffe- og sivile saker, arv, skifte, tvang-/gjeld og konkurs mv. og vil være en del av et team med erfarne saksbehandlere. Oppgavene vil bestå av saksforberedelse, saksbehandling, oppfølging av frister, veiledning og kommunikasjon med parter, aktører (politiet, advokater, tolker, sakkyndige mv) og publikum samt etterarbeide i forbindelse med avslutning av sakene. Andre oppgaver må også påregnes. Internt vil du bistå og samarbeide med dommere, dommerfullmektiger og andre saksbehandlere. De fleste oppgaver utføres digitalt i domstolens saksbehandlersystem. 


Både saksbehandlerrollen og arbeidsprosessene i Agder tingrett er i kontinuerlig endring, og vi tar i bruk ny teknologi på stadig nye områder. Vi jobber kontinuerlig med forbedring og effektivisering av domstolens arbeid.


Kvalifikasjonskrav

 • Bachelor i jus, samfunnsvitenskapelige fag eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring innen saksbehandling vil bli vektlagt og kan erstatte formell utdanning.

 • Ønskelig med 1-2 års relevant erfaring som saksbehandler fra for eksempel politi-/påtalemyndighet, justissektoren eller tilsvarende.

 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.


Om deg

 • Du har gode samarbeidsevner, behersker og liker travle arbeidsdager, og trives med både enkle og utfordrende gjøremål.

 • Du arbeider selvstendig og målrettet, og tar initiativ til oppgaver og forbedringer.

 • Du er strukturert, effektiv og nøyaktig, og har evne til å prioritere mellom oppgaver.

 • Du er serviceinnstilt, omgjengelig og fleksibel i forhold til arbeidssituasjon og oppgaver. Du har også et bevisst forhold til profesjonell opptreden overfor parter og aktører.

 • Du har evne til å jobbe godt både selvstendig og i team, deler kunnskap og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

 • Du har god digital forståelse, erfaring og kompetanse i bruk av digitale verktøy.


Det vil bli lagt betydelig vekt på personlig egnethet og at du har lyst til å være en bidragsyter til utviklingsarbeidet i domstolen.


Agder tingrett er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som reflekterer befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, hull i CV og nedsatt funksjonsevne.


Vi tilbyr

 • Spennende jobb i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag.

 • God opplæring med interessante oppgaver og med muligheter for utvikling.

 • Arbeidssted sentralt i Farsund, med mulighet til fleksibel arbeidstid i henhold til gjeldende regler.

 • IA-bedrift, med fokus på faglig utvikling og organisasjonsutvikling.

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse.

 • Stillingen lønnes som førstekonsulent etter hovedtariffavtalene i staten (ltr. 52/kr.  516.800 - ltr. 59/kr. 575.400), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra brutto lønn trekkes 2% innskudd til pensjonsordning i Statens pensjonskasse. På tjenestereise gis skyss- og kostgodtgjørelse etter statens regulativ.


Agder tingrett har sterkt fokus på miljø og bærekraft, og er første domstol i Norge som er miljøsertifisert (Miljøfyrtårn).


Generell informasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Siren Renathe Mulvik Eriksen (telefon 38 17 63 40).


Det forutsettes at søknad og CV registreres i Jobbnorges elektroniske mal, og at vitnemål og attester vedlegges.


Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetsloven § 25, 2. ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom vi ikke etterkommer din anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden.


Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Personopplysninger som avgis i søknad og CV behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. (Domstolenes personvernerklæring finner du her: Personvern i Norges domstoler)

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page