Riksrevisjonen søker to medarbeidere til forvaltningsrevisjon ved regionkontoret i Kristiansand!


Liker du å jobbe med utredning og analyse?


Vi søker etter deg som er dyktig, engasjert og initiativrik til stilling som rådgiver eller førstekonsulent i forvaltningsrevisjon.

Arbeidet består i å gjennomføre systematiske undersøkelser av stor samfunnsmessig interesse av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsene er organisert som prosjekter. Du må regne med noe reisevirksomhet.


Les mer og søk: her